Plats: Hovet, Entré 17, Arenavägen Johanneshov

Datum: 12 maj 2022

Kaffe och smörgås serveras från 08:30

09.00 Välkommen – Dagens program

Moderator Olle Zetterberg inleder och hälsar välkommen!
Olle Zetterberg har varit VD för Stockholm Business Region 2007 – 2018. Han har dessutom bland annat varit stadsbyggnadsdirektör och gatu- och fastighetsdirektör i Stockholms stad. Och före det var han fritidsdirektör och direktör för kultur och idrott

09.10 Inledningsanförande

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholm

09.25 Återstart efter pandemin

Göran Tidström, Representant för ordförandegruppen 9 idrotter och ledamot Djurgårdens Hockey

09.35 Samhällsbyggnadsbolaget

Hur resonerar SBB när de investerar i idrottsanläggningar. Varför ett dotterbolag som ägnar allt åt detta?

Tommy Ohlström VD SBB Idrott för alla

09.45 Ett nationellt perspektiv på idrottens betydelse och dess utmaningar

Moderatorn leder ett panelsamtal med Azadeh Rojhan Gustavsson, ledamot i riksdagens kulturutskott, (S), Saila Quicklund, Riksdagsledamot (M), Johan Storåkers, Ordförande Svenska Friidrottsförbundet.  Claes Thunblad, RF-SISU,

Är det brist på ytor i hela Sverige? Hur mår föreningslivet i Sverige? OS till Stockholm och/eller Sverige

10.20 Kan man bygga simhallar billigare?

Lars Warm, Nabcom och Marcus Röttger, Myrtha Pools.

10.30 Kaffe och utställningsbesök

11.00 Generation pep

Hur kan vi få våra barn att må bättre? Talare: Mattias Svenson, projektledare

11.10 Bara vanlig

Har alla samma förutsättningar att få utöva sin idrott?  Talare: Niclas Wennerlund, grundare

11.20 Safesport Sweden

Trygg idrottsmiljö. Johan Peterson Aldergren, Grundare och ordförande

11.30 Panelsamtal

Har alla möjlighet till idrott och rörelse?
Moderatorn leder samtal med ovan organisationer och med Karin Ernlund, idrottsborgarråd. Fredrik Englund, Sthlms Innebandy, Daniel Glimvert, Gymnastikförbundet öst

11.50 Idrottsobligationer

Inom OECD har Social Impact Bonds blivit ett allt populärare. Lars Almquist, Vd Wakip

12.00 Lunch och besök hos utställare

13.00 Karin Ernlund – Stockholms Stads strategiska arbete för mer idrottande

Karin Ernlund (C) är Idrottsborgarråd i Stockholms Stad. Karin berättar om Stockholm stads idrottssatsningar och tanken bakom satsningarna.

13.15 Panelsamtal – Hur skapar vi fler idrottsanläggningar?

Hur kan staden, idrotten och finansiärer tillsammans utverka en gemensam plan för att bygga det antal anläggningar som fastställts i stadens strategi för idrottsanläggningar? Vilka goda exempel finns det på när offentligt och privat samverkar för samhällets bästa.

Moderatorn leder samtal med Marina Högland, Förvaltningschef Idrott Stockholm, Karin Ahlzén, Projektchef, Fokus Skärholmen, Robert Cardell, projektutvecklare, Hemsö, Tommy Ohlström, Vd SBB IFA AB. Lars Ekholmer, Sthlm FF och Mathias Törnblom, Handboll

13.45 Karin Wanngård – Så vill S prioritera idrotten

Karin Wanngård (S) är oppositionsborgarråd i Stockholms Stadshus.

14.00 Hemsö – Vad kan det privata näringslivet erbjuda?

Hemsö tillhör de ledande investerarna i idrottsfastigheter. Anna Marand, Projektutvecklingschef Hemsö redogör för varför de satsar på segmentet och hur de resonerar när de investerar i idrottsanläggningar.

14.10 Kaffe och utställningsbesök

14.40 Panelsamtal med representanter från idrottsförbunden

Hur ser det ut idag och vad krävs av framtiden för både bredd och spets. Vad är idrottens viktigaste bidrag i samhällsbygget? Hur ser idrottens önskelista ut?

Moderator samtalar med representanter från idrottsförbunden. Gunilla Ödlund, Konståkning, Stefan Gyllberg, simsport, Lars Sandström, 08Basket och Niklas Dussinus Wahlby, Stockholms Friidrott

15.00 OPS – Case study – NYSTAD och Kungsbacka kommun

Per Ronnevik, Nystad, Sven-Erik Bergström, Utvecklingschef, Kungsbacka kommun

15.15 Regionala satsningar

Kan regionens kommuner samverka och skapa regionala idrottssatsningar (norr, väster, söder)? Kan vi skapa idrottscentra där flera olika idrotter kan bedrivas och skapa driftsfördelar?
Deltagare Meeri Wasberg (S), KSO Haninge, Johan Storåkers (L), Ordförande kultur och fritidsnämnden, Sundbyberg och Dennis Wedin (M), Fastighetsborgarråd, Claes Thunblad, RF-SISU Stockholm

15.50 Sammanfattning och avslutning

Moderatorn sammanfattar och avslutar dagen.

16.00 Mingel och enklare förtäring

Lyssna till hur företrädare från idrotten, näringslivet och det offentliga diskuterar allt ifrån hur pandemin påverkat idrotten och hur viktigt det är med fysisk rörelse till hur olika former av partnerskap kan utformas för att skapa förutsättningar för fler idrottsinvesteringar. Passa även på att träffa Idrottsstjärnorna Mats Sundin (Hockey) och Victoria Sandell (Fotboll).