Program för Idrottsarena 3e februari 2023

Plats: Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61

Datum: 3 februari 2023

Kaffe och smörgås serveras från 08:30

09.00 Välkommen – Dagens program

Moderator Claes Thunblad, Ordförande RF/SISU Stockholm, inleder och hälsar välkommen!
Presentation moderator

09.10 Inledningsanförande 

Karin Wanngård (S), Finansborgarråd, Stockholms Stad

09.20 Plats för idrott i en växande stad?

Idrottsnämndens Ordförande i Stockholms stad, Maria-Elsa Salvo (S) ger sin bild av kommande mandatperiod.
Gäller Strategi för idrottsinvesteringar? Kommer den nya organisationen leda till bättre förutsättningar för investeringar i Idrott?

09.30 Ej klart

09.40 Regional friidrott

Thomas Nyman (KD), Ordförande i kultur och fritidsnämnden i Sollentuna.
Hur fungerade arbetet med den regionala satsningen på friidrott i Sollentuna? Hur fungerar driften idag? Vad lärde vi oss? Är det en bra och framgångsrik väg att gå?

10.00 Kaffe och utställningsbesök

10.30 Regionala satsningar

Alla namn inte klara för ett panelsamtal lett av Moderatorn. 2 tjänstemän, 2 politiker och två från idrottsrörelsen.

Arena A

11.00 Plats för idrott

RF/SISU:s Jonnie Nordensky presenterar projektet, Plats för idrott.

RF/SISU arbetar strukturerat för att ge idrotten bättre förutsättningar. Den behövs spontanytor, vanliga anläggningar för bredden och arenor för eliten.

Arena B

11.00 Hemsö

Hemsö arbetar brett med idrottsfastigheter över hela Sverige och är en viktig part för att säkerställa tillgången av anläggningar.

11.15 Nabcom

Nabcom är ett bolag som är på väg in i Sverige för att   bygga simanläggningar till ett lägre pris än vad som sker i Sverige idag.

11.30 Idrottsturism 

Caroline Strand – VD Visit Stockholm

12.00 Lunch och besök hos utställare

13.00 Årets idrottsstad
Maria Modig, förvaltningsdirektör Kultur och fritid, Norrköpings kommun, som blev årets idrottsstad, 

13.20 Ett nytt idrottscentrum i Sverige

Ej klart

13.40 Vision Rocklunda

Tomas Högström ordförande Rocklunda event och Sport AB och arkitekt Andreas Puskas 3P Arkitekter berättar om varför man gjort visionen och hur man tänker på lösningar i en stor investering

14.00 Panelsamtal

Moderator samtalar med visionärerna om möjligheter och omöjligheter. X och Thomas Högström och 2 representanter från idrotten

14.20 Kaffe och utställningsbesök 

14.50 Break-out

Arena A

14:50

Idrottsobligationer
Lars Almquist berättar om en alternativ finansieringsmetod av utvalda idrottsinvesteringar. 

15.10

Hälsoobligationer
Regionens Disa Hammar, avtalshandläggare på avdelningen för närsjukvård berättar om deras projekt Hälsoobligationer.

Arena B

14.50

Ej klart

15.10

Ej klart

15.30 Svensk idrotts vägval 

Johan Storåkers, Friidrottsförbundets ordförande om de viktiga vägval som svensk idrott står inför.

15.50 Sammanfattning och avslutning

Moderatorn sammanfattar och avslutar dagen.

16.00 Mingel och enklare förtäring