Hej Johan och välkommen till Idrottsarenan!
– Tack!

Vem är Johan Storåkers? 
– Jag är 49 år och mycket engagerad inom politik och idrott. Sedan år 2011 har jag varit
kommunalråd i Sundbyberg stad. Både i maktställning och i opposition. Under 7 år var jag
kultur- och fritidskommunalråd med ansvar för bland annat idrottsfrågorna. I stora delar av
mitt liv har jag varit engagerad i idrottsrörelsen och är sedan år 2019 ordförande i Svenska
Friidrottsförbundet. 

Varför börjar du arbeta med Idrottsarenan? 
– Det är en mycket positiv och unik mötesplats för företrädare för idrotten, kommuner och
näringslivet med speciell inriktning på bygg- och fastighetsbolag. Idrottsarenan bidrar till en
tydlig kunskapshöjning för relevanta aktörer och kan leda till breda samarbeten samt
konkreta idrottspolitiska resultat, bland annat anläggningsinvesteringar. 

Vad vill du åstadkomma med engagemanget? 
– Jag har en bred kompetens inom idrottsfrågor och politik samt ett betydande kontaktnät.
Detta kan bidra till ännu mer intressanta mötesplatser, ny kunskap samt olika utvecklande
samtal om framtidens idrottsverksamhet i olika delar av landet.