Bli sammarbetspartner

Idrottsarena Stockholm är en mötesplats för aktörer inom idrott som arrangeras regelbundet. Här träffas näringsliv, politiska företrädare och ledare från idrottsrörelsen för att diskutera hälsa och sport.

Idrottsarenan ger möjligheter till spontana möten och kontakter i samband med de olika arrangemangen. Idrottsarenan kan också ge er mervärde utanför de evenemangen.

Vill du veta mer redan nu? Kontakta oss på info@idrottsarena.se eller direkt till någon av oss.

Richard Hellmark
lars
Lars Almquist