Program för Idrottsarena 29 september 2023

Välkomna till Idrottsarena – Frukostmöte

Datum: 29 september
Tid: 08.00 – 10.00
Plats: Hotell Birger Jarl

Vi serverar kaffe och fralla från 07.30.

Program:
Nacka växer och utvecklas!
08.05 Karin Teljstedt (KD), Fritidsnämndens ordförande, Nacka kommun inleder morgonen

08.15 Anders Mebius, Direktör Kultur och fritid, Nacka kommun berättar om Nackas vision och de mer konkreta planerna som finns i kommunen. Flera miljarder ska investeras de närmaste åren i idrottsanläggningar. Hur arbetar man med föreningslivet? Hänger idrottsinvesteringarna med bostadsbyggandet?

Vad kan vi lära av Nacka? Vilka idéer är värda att sno? Kanske vi kan göra något tillsammans?

08.40 Idrottsrörelsen speglar Nackas presentation. Hur ser idrottsrörelsen på samverkan? Är satsningarna tillräckliga och hamnar de på rätt ställen? Vad kan man göra regionalt, tillsammans?

09.00 Kort bensträckare

09.10 Föreningen Storstockholms Kultur och fritidschefer (FSKF)
Marina Högland, Idrottsdirektör Stockholms stad presenterar föreningens arbete.

09.30 Panelsamtal som leds av Moderator. Hur når vi samsyn i behovet? Hur arbetar vi med regionala satsningar? Deltagare: Daniel Hult, Fastighetsstrateg Nacka, Inger Lundin, Förvaltningschef Kultur och fritid, Tyresö. Marina Högland, Idrottsdirektör Stockholms stad. Dessutom deltar två deltagare från Idrottsrörelsen.

Välkommen att träffa beslutsfattare från kommuner, fastighetsbranschen och idrottsrörelsen.

Anmälan via länken:
Kostnad: 750 kr
Kontakt: info@idrottsarena.se

Idrottsarenan är ett tillfälle, för beslutsfattare inom kommuner och näringslivet, med inriktning på fastigheter, att träffa idrottsrörelsen för att diskutera de utmaningar som finns för anläggningar inom både bredd som elit. Alla vet värdet och betydelsen av idrott och rörelse för samhällets olika delar, där hälsa, skolresultat, integration och personlig utveckling är några viktiga faktorer som påverkas positivt.
Nio specialidrottsförbund i Stockholms län har tillsammans under några år arbetar systematiskt för att öka förståelsen och därmed viljan att investera i nya anläggningar, vilket har skett i samarbete med konsultföretaget WAKIP AB.

Partners:

Sponsor: