logo-linje

Kommande evenemang

Umeå - Januari 2024

Kommande evenemang

Frukostmöte Stockholm - Februari 2024

Kommande evenemang

Jönköping - April 2024

Idrottsarena Sverige

I samarbete med 9 specialidrottsförbund i Stockholms län har konsultbolaget WAKIP AB etablerat Idrottsarenan, en mötesplats där beslutfattare från politik, tjänstemän och fastighetsbranschen sammanförs med idrottsrörelsen för dialog om svårigheter, möjligheter och goda exempel.

Idrottsarenan har genomförts både som heldag som frukostmöte och oavsett form har besökarna varit mycket nöjda.

Sveriges kommuner har svårt att möta upp behoven av anläggningar och investeringsbehoven är stora både i nya och reinvesteringar i slitna anläggningar. Här för vi samtal om hur vi ska klara det nu och i framtiden.

Idrottsarenan ska stödja och gynna det som finns mellan husen i en stad.