• 0763132544
  • info@idrottsarena.se

Idrottsarena Stockholm

Den 13e juni arrangerar vi en halvdagsevent i Stockholm, där ledande aktörer inom idrottsrörelsen, politik och näringslivet får möjligheten att träffas, utbyta erfarenheter och diskuterar visioner och konkreta samarbetsformer.

Program

08.30 Välkommen – Dagens program
Moderator Susanne Jidesten, Ordförande Svenska Basketbollförbundet, inleder och hälsar välkommen!

08.35 Inledningsanförande
Karin Wanngård (S), Finansborgarråd, Stockholms Stad

08.55 Anläggningsbehovet
Göran Tidström från Specialidrottsförbundens Anläggningsgrupp redogör för Idrottsrörelsens behov av nya idrottsanläggningar i Stockholm.

09.10 Vilka nya idrottsanläggningar planerar staden för
Marina Högland, Idrottsdirektör: Redogör för kommande idrottsanläggningar i Stockholm Stad.

09.25 Vem skall bygga, drifta och äga?
Johan Einarsson, Hemsö: Vad kan Hemsö göra för att minska bristen på idrottsanläggningar i Stockholm?

09.40 Tillfälliga idrottsytor
Sophie Dahlberg, Planeringschef Idrottsförvaltningen: Hur kan vi skapa tillfälliga idrottsytor i väntan på permanenta lösningar? Hur utnyttjar vi våra skolidrottshallar bättre?

10.00 Kaffe och utställningsbesök

10.30 Idrott i en växande storstad
Svante Bengtsson och Charlotte Tham, KFUM Central, berättar om KFUM Centrals planer på KFUM Centrals Idrotts- och KulturCenter, med syfte att skapa ytor för idrott och kultur i nya stadskvarter.

10.45 Hur blir Stockholm en huvudstad även för Idrotten?
Lars Ekholmer, Ordförande Stockholms Fotbollförbund,, Anna Bisso (Handbollsförbundet Öst), samt Göran Tidström (Ishockeyn) diskuterar behoven av en ny eventarena och annat som Stockholm saknar för att bli Sveriges bästa idrottsstad.

11.05 Hur ser Moderaterna på idrottens roll i samhällsbygget
Dennis Wedin, Oppositionsråd M, fd Fastighetsborgarråd, redogör för hur Moderaterna tänker.

11.20 Hur skapar vi aktivitetsytor i staden
Mats Gren, GårdaJohan, berättar om hur man kan skapa aktivitetsytor på olika platser i samhället.

11.30 Kommande EM och VM i Stockholm
Caroline Strand, Vd Stockholm Business Region, presenterar kommande idrottsmästerskap i Stockholm. Vilka event är på gång? Hur går förberedelserna?

11.50 Moderatorn summerar dagen 

12.00 Kaffe, smörgås och mingel