• 0763132544
  • info@idrottsarena.se

2023 September Nacka

08.00 Välkommen – Dagens program

Moderator: Anna Iwarsson, Ordförande Gymnastikförbundet, styrelseledamot RF

08.05 Inledningsanförande

Karin Teljstedt (KD), Fritidsnämndens ordförande, Nacka kommun

08.15 Nacka kommun – En samhällsbyggare med omsorg

Anders Mebius, Direktör Kultur och fritid, Nacka kommun. Anders berättar om Nackas vision och de mer konkreta planerna som finns i kommunen. Flera miljarder ska investeras de närmaste åren i idrottsanläggningar.

08.40 Idrottens analyserar Stockholm sydost

Anna Bisso, operativ chef Handbollförbundet Öst och Lars Ekholmer, ordförande Stockholms Fotbollförbund

representerar de 9 specialidrottsförbunden i Stockholms län. De vill ge sin bild av behovet av idrottsanläggningar i Nacka och den sydöstra delen av Stockholm. Så kan regionala satsningar i närområdet förbättra för idrottsrörelsen och minska kostnaderna för flera kommuner.

09.00 Kort rast, med kaffe

09.10 Föreningen Storstockholms kultur och fritidschefer (FSKF)

Marina Högland Idrottsdirektör, Stockholms stad presenterar föreningens arbete.

09.30 Panelsamtal: Stockholm Sydost

Panelsamtal som leds av Moderator. Hur når vi samsyn i behovet? Hur arbetar vi med regionala satsningar? Deltagare: Daniel Hult, Fastighetsstrateg Nacka, Inger Lundin, Förvaltningschef Kultur och fritid, Tyresö. Marina Högland, Idrottsdirektör Stockholms stad. Anna Bisso, operativ chef Handbollförbundet Öst och Lars Ekholmer, ordförande Stockholms Fotbollförbund

10.00 Avslut