logo-linje

Idrottsarena är en mötesplats för aktörer inom idrott. Här ges näringslivet, politiska företrädare och tjänstemän möjligheten att träffa idrottsrörelsen, för att diskutera hur vi säkerställer att det finns möjligheter att utöva idrott både för bredden och för eliten.
Många kommuner har behov av nyinvesteringar, men också reinvesteringar i idrottsanläggningar för att möte behovet hos invånarna.

Idrottsarenan erbjuder möten med både nya som gamla kontakter i samband med våra arrangemang.
Du som samarbetspartner skickar tydliga signaler till både dina kunder som samhället i stort att ni prioriterar och värnar om idrottsrörelsen och deras ideella arbete och förstår idrottens betydelse för ett bra samhällsbygge.

Med oss kan man samverka på 3 nivåer, men också utifrån geografi.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@idrottsarena.se eller direkt till Ingvar.

Ingvar Smedlund

ingar.smedlund@wakip.se