• 0763132544
  • info@idrottsarena.se

Partners

Idrottsarenan är en unik mötesplats för samhällsbyggnadssektorn, företag inom idrott och sports-tech, idrottsrörelsen och politiska beslutsfattare. Här diskuteras samarbeten, utbytas erfarenheter och idéer och skapas nya möjligheter för framgång.

Det är ett fysiskt forum m.m. om idrottsfrågor med inriktning på anläggningsområdet, men också med blick mot investeringar inom sports innovation.

Vad sa man efter första eventet?

”Det är bra att många olika aktörer inom idrottsvärlden kan träffas på samma plats och utbyta idéer. Idrottsarena är ett välkommet initiativ som vi gärna vill delta i kommande år. Vi vill ordentligt växla upp investeringarna i idrotten och då är det bra med fler platser för dialog mellan till exempel politiken och föreningslivet.” Karin Wanngård (S)

“Det mest värdefulla är de personliga  möten och utbyten.” Hemsö

Intresset är stort även för nya lösningar och innovationer inom e-sport och sport-tech och vi välkomnar både investerare och föredag. Under 2024 expanderar till andra delar av landet.

Våra samarbetspartners får möjlighet att presentera och marknadsföra sin vision, tjänster och produkter i alla våra kanaler och events, att få utrymme i vår program och digitalt och även boka VIP möten. 

Välkommen att kontakta mig!

Gergana Almquist

Gergana Almquist

info@idrottsarenase

Idrottsarena Stockholm Gårda Johan
Idrottsarena Sverige