• 0763132544
  • info@idrottsarena.se

2023 Februari

Moderator Claes Thunblad, Ordförande RF/SISU Stockholm, inleder och hälsar välkommen!

09.10 Inledningsanförande

Karin Wanngård (S), Finansborgarråd, Stockholms Stad

09.20 Plats för idrott i en växande stad?

Idrottsnämndens Ordförande i Stockholms stad, Maria-Elsa Salvo (S) ger sin bild av kommande mandatperiod.
Gäller Strategi för idrottsinvesteringar? Kommer den nya organisationen leda till bättre förutsättningar för investeringar i Idrott?

09.30 Oppositionens tankar om idrotten

Christofer Fjellner (M), Oppositionsborgarråd Stockholms stad

09.40 Regional friidrottshall

Thomas Nyman (KD), Ordförande i kultur och fritidsnämnden i Sollentuna.
Hur fungerade arbetet med den regionala satsningen på en friidrottshall i Sollentuna? Hur fungerar driften idag? Vad lärde vi oss? Är det en bra och framgångsrik väg att gå?

10.00 Kaffe och utställningsbesök

10.30 Panelsamtal: Regionala satsningar

Alla namn inte klara för ett panelsamtal lett av Moderatorn. Maria-Elsa Salvo (S), Idrottsnämndens ordförande Stockholm, Thomas Nyman (KD, Kultur och fritidsnämndens ordförande, Sollentuna, Linda Peltonen, Kultur och fritidsdirektör, Haninge. Från idrotten deltar Charlotta Bernervall, Stockholm basket och Anna Bisso, Handbollförbundet Öst.

11.00 Plats för idrott

RF/SISU:s Jonnie Nordensky presenterar projektet, Plats för idrott.

RF/SISU arbetar strukturerat för att ge idrotten bättre förutsättningar. Den behövs spontanytor, vanliga anläggningar för bredden och arenor för eliten.

11.30 Idrottsturism

Caroline Strand – VD Visit Stockholm

12.00 Lunch och besök hos utställare 

13.00 Nabcom/Myrtha pools
Lars Warm berättar om hur de bygger billiga simhallar i hela Europa. (Engelska)

13.15 Norrköping, årets idrottsstad
Maria Modig, förvaltningsdirektör Kultur och fritid, Norrköpings kommun, som blev årets idrottsstad,

13.25 Vision Rocklunda

Tomas Högström ordförande Rocklunda Sport och Event AB berättar om varför man gjort visionen och hur man tänker på lösningar i en stor investering.

13.45 Hemsö

Samverkan mellan offentliga och privata aktörer ger förutsättningar för innovationskraft och fler moderna idrottsanläggningar. Karl Lilja från HemTag AB och Johan Einarsson från Hemsö ger sin syn på hur olika aktörers styrkor kan bidra till lösningen på idrottens utmaningar

14.00 Panelsamtal: Framtidens anläggningar

Moderator samtalar med visionärerna om möjligheter och omöjligheter. Maria Modig, Direktör Kultur och fritid, Norrköping, Thomas Högström, Styrelseordförande Rocklunda Sport och Event. Stefan Gyllberg, Stockholms Simförbund och Göran Tidström, Stockholms Ishockeyförbund

14.30 Kaffe och utställningsbesök

15.00 Alternativ finansiering  

Idrottsobligationer
Lars Almquist berättar om en alternativ finansieringsmetod av utvalda idrottsinvesteringar.

Hälsoobligationer
Disa Hammar, skuldförvaltare på Region Stockholms finansavdelningen berättar om deras projekt Hälsoobligationer

15.30 Svensk idrotts vägval

Johan Storåkers, Friidrottsförbundets ordförande om de viktiga vägval som svensk idrott står inför.

15.50 Sammanfattning och avslutning

Moderatorn sammanfattar och avslutar dagen.

16.00 Mingel 

Idrottsarena 2022