• 0763132544
  • info@idrottsarena.se

Om Oss

Idrottsarenan arrangeras av WAKIP, public affairs och fastighets advisory i Stockholm och är en unik mötesplats för idrottsaktörer, kommunföreträdare och näringsliv med speciell inriktning på bygg- och fastighetsbolag, och företag inom sport-tech.

Det är ett fysiskt forum m.m. om idrottsfrågor med speciell inriktning på anläggningsområdet, men också med blick mot sports innovation. Inom idrottsrörelsen, men även samhället i stort, är det framtida anläggningsbehovet och lösningar på detta område något som är vanligt förekommande i det offentliga samtalet. Inte minst på kommunnivå. Detta kräver emellertid ofta för att hitta hållbara lösningar ett samarbete mellan kommuner, idrotten och näringslivet. 

Vi arrangerar event i hela Sverige. 

WAKIP team

Rolf Könberg, Mikael Åklint, Gergana Almquist, Richard Hellmark, Lars Almquist