• 0763132544
  • info@idrottsarena.se

2022 Maj

Moderator Olle Zetterberg har varit VD för Stockholm Business Region 2007 – 2018. Han har dessutom bland annat varit stadsbyggnadsdirektör och gatu- och fastighetsdirektör i Stockholms stad. Och före det var han fritidsdirektör och direktör för kultur och idrott

Inledningsanförande av
Anna König Jerlmyr (M), Finansborgarråd, Stockholms Stad

09.25 Idrott, kommun och näringsliv i samverkan
Göran Tidström, Representant för ordförandegruppen SDF och ledamot Djurgården Hockey

09.35 Samhällsbyggnadsbolaget
Hur resonerar SBB när de investerar i idrottsanläggningar. Varför ett dotterbolag som ägnar allt åt detta? Tommy Ohlström VD SBB Idrott för alla

09.45 Ett nationellt perspektiv på idrottens betydelse och dess utmaningar
Moderatorn leder ett panelsamtal med Azadeh Rojhan Gustavsson (S), Riksdagsledamot, Saila Quicklund (M), Riksdagsledamot, Johan Storåkers, Ordförande Svenska Friidrottsförbundet. Claes Thunblad, Ordförande RF- SISU. Är det brist på ytor i hela Sverige? Hur mår föreningslivet i Sverige? OS till Stockholm och/eller Sverige

10.20 Kan man bygga simhallar billigare?
Lars Warm, Nabcom och Marcus Röttger, Myrtha Pools.

10.30 Kaffe och utställningsbesök

11.00 Generation pep Hur kan vi få våra barn att må bättre? Talare: Mattias Svenson, projektledare Generation Pep

11.10 Bara vanlig
Har alla samma förutsättningar att få utöva sin idrott? Talare: Niclas Wennerlund, grundare

11.20 Safesport Sweden
Trygg idrottsmiljö. Johan Peterson Aldergren, grundare och ordförande

11.30 Panelsamtal
Har alla möjlighet till idrott och rörelse?
Moderatorn leder samtal med Generation Pep, Bara vanlig och Safesport Sweden. Dessutom deltar Karin Ernlund (C), Idrottsborgarråd Stockholms stad. Fredrik Englund, Stockholms Innebandy, Daniel Glimvert, Gymnastikförbundet öst

11.50 Idrottsobligationer
Inom OECD har Social Impact Bonds blivit ett allt populärare. Lars Almquist, Tessin

12.00 Lunch och besök hos utställare

13.00 Karin Ernlund – Stockholms Stads strategiska arbete för mer idrottande
Karin Ernlund (C) är Idrottsborgarråd i Stockholms stad. Karin berättar om Stockholm stads idrottssatsningar och tanken bakom satsningarna.

13.15 Panelsamtal – Hur skapar vi fler idrottsanläggningar?
Hur kan staden, idrotten och finansiärer tillsammans utverka en gemensam plan för att bygga det antal anläggningar som fastställts i stadens strategi för idrottsanläggningar? Vilka goda exempel finns det på när offentligt och privat samverkar för samhällets bästa.

Moderatorn leder samtal med Marina Högland, Förvaltningschef Idrott Stockholm, Karin Ahlzén, Projektchef, Fokus Skärholmen, Robert Cardell, projektutvecklare, Hemsö, Tommy Ohlström, Vd SBB IFA AB. Lars Ekholmer, Sthlm FF och Mathias Törnblom, Handboll

13.45 Karin Wanngård – Så vill S prioritera idrotten
Karin Wanngård (S) är oppositionsborgarråd i Stockholms Stad.

14.00 Hemsö – Vad kan det privata näringslivet erbjuda?
Hemsö tillhör de ledande investerarna i idrottsfastigheter. Anna Marand, Projektutvecklingschef Hemsö redogör för varför de satsar på segmentet och hur de resonerar när de investerar i idrottsanläggningar.

14.10 Kaffe och utställningsbesök

14.40 Panelsamtal med representanter från idrottsförbunden
Hur ser det ut idag och vad krävs av framtiden för både bredd och spets. Vad är idrottens viktigaste bidrag i samhällsbygget? Hur ser idrottens önskelista ut?
Moderator samtalar med representanter från idrottsförbunden. Gunilla Ödlund, Konståkning, Stefan Gyllberg, simsport, Lars Sandström, Stockholms Basketbollförbund och Niklas Dussinus Wahlby, Stockholms Friidrott

15.00 OPS – Case study – NYSTAD och Kungsbacka kommun
Per Ronnevik, Nystad, Sven-Erik Bergström, Hållbarhetsstrateg, Kungsbacka kommun

15.15 Regionala satsningar
Kan regionens kommuner samverka och skapa regionala idrottssatsningar (norr, väster, söder)? Kan vi skapa idrottscentra där flera olika idrotter kan bedrivas och skapa driftsfördelar?
Deltagare Meeri Wasberg (S), KSO Haninge, Johan Storåkers (L), Ordförande kultur och fritidsnämnden, Sundbyberg och Dennis Wedin (M), Fastighetsborgarråd i Stockholms stad, Claes Thunblad, Ordförande RF-SISU Stockholm

15.50 Sammanfattning och avslutning Moderatorn sammanfattar och avslutar dagen.

16.00 Mingel 

Idrottsarena 2022