• 0763132544
  • info@idrottsarena.se

Idrottsarenan och vikten av samverkan

Många väl underbyggda analyser visar på vikten av att förbättra anläggningsförutsättningarna för idrottsverksamhet. Det handlar både om underhåll av befintliga anläggningar och byggande av nya. Riksidrottsförbundet har uppmärksammat detta vid flera tillfällen:

https://www.rf.se/nyhetsarkiv/nyheter/2023-08-28-tvingas-saga-nej-till-nya-medlemmar

https://www.rf.se/nyhetsarkiv/nyheter/2023-09-04-renoveringsbehovet-vaxer—utan-anlaggningar-stannar-idrotten

Samtidigt vet vi att vårt land i sin helhet och kommuner specifikt har ett utmanande ekonomiskt läge. Det är mer angeläget än någonsin att olika aktörer samverkar med varandra för att uppnå konkreta resultat i arbetet med framtidens idrottsanläggningar. Samarbete måste ske mellan landets kommuner, men även den övriga offentliga sektorn, idrottsrörelsen och näringslivet.

Sedan en tid tillbaka samverkar flera av de stora specialdistriktsförbunden i Stockholmregionen i anläggningspolitiska frågor. Inom ramen för detta samarbete har de anlitat företaget Wakip för idrottspolitiskt stöd. Som en del i denna resultatinriktade samverkan mellan Wakip och specialdistriktsförbunden etablerades mötesplatsen Idrottsarenan (https://www.idrottsarena.se/ ), där kommuner och näringslivet sammanförs med idrottsrörelsen för en dialog om svårigheter, möjligheter och få goda exempel från både offentlig såväl som privata initiativ. Med extra fokus på frågornas om idrottsanläggningar- och miljöer.

Under år 2022 och starten av 2023 genomfördes två mycket lyckade heldagar för Idrottsarenan med extra fokus på Stockholmsregionen. I slutet av september i år arrangerades även ett frukostmöte med inriktning på Nacka kommun. Nästa Idrottsarena genomfördes den 29 november i centrala Stockholm och under år 2024 kommer verksamheten att expandera till olika delar av Sverige. Det innefattar bland annat olika arrangemang i Almedalen och två planerade heldagsmöten i Småland respektive Västerbotten, med fokus även på regionerna runt omkring.

De idrottspolitiska utmaningarna är stora, inte minst på anläggningsområdet. Emellertid är vi starka om vi samarbetar. Det gäller till exempel i frågor om kompetens respektive finansiering. Detta är enda sättet att nå konkreta kvalitativa resultat i en tid med betydande utmaningar i vårt samhälle.

WAKIP Public Affairs

Idrottsarena 2023
0